Af Mai Nielsen, mai@mai-nielsen.dk

Artiklen i Sundhedspolitisk Tidsskrift den 4. februar 2022 skrevet af Bo Karl Christensen har inspireret mig til at skrive denne artikel.

Kræftforeningen Tidslerne har siden foreningens start i 1991 fokuseret meget på livsstil i forhold til kræft – både for at forebygge kræft, forhindre tilbagefald og undgå ny kræftsygdom. Så Tidslerne glæder sig over, at Kræftens Bekæmpelse nu endelig har lavet en undersøgelse på området, som er publiceret i ’Scientific Reports’.
Ca. 40 nye kræfttilfælde hver dag kan forebygges. Det svarer til godt 14.000 om året = ca. 1/3 af alle kræfttilfælde (tal fra 2018). Den danske undersøgelse er helt i tråd med tidligere undersøgelser i udlandet. Så intet nyt under solen. Det ville være ønskeligt, hvis vi danskerne kunne lære at tro på udenlandske undersøgelser, uden altid at skulle opfinde de dybe tallerkner selv. Mange tidselmedlemmer er meget frustrerede, når de efter endt behandling, spørger ind til om de skal ændre noget i deres livsstil, og så får svaret, at de bare skal leve uforandret.
Til trods for flere TV-dokumentarer om kost, må det undre at kost næsten ikke omtales, når der er så meget dokumentation for, hvad kosten gør ved mennesker.
TV2s ’Junkfood eksperimentet’ har netop vist hvor meget skade dårlig kost forårsager. https://livsstil.tv2.dk/sundhed/2022-02-03-saadan-er-det-gaaet-de-fire-deltagere-i-junkfood-eksperimentet , og TV2s ’Kan man spise sig rask’ viste med al tydelighed, hvad sund kost kunne gøre for patienterne. https://tv.tv2.dk/kan-man-spise-sig-rask.
Tallene for livsstilssygdomme er helt sikkert ikke blevet bedre de sidste par år, hvor fitnesscentrene har været lukkede og forbruget af slik, alkohol og chips er steget.
Det er ikke alene kræft, men også andre store folkesygdomme som diabetes og hjertekarsygdomme, som er meget betinget af livsstil.
Man må derfor undre sig over, at vores politikere og sundhedsvæsen ikke gør mere for folkesundheden ved at forebygge sygdom. Men der er helt klart en berøringsangst ved at italesætte livsstil. Det ville spare mange mennesker for lidelse og alvorlig sygdom, samtidig med at det ville spare mange penge i sundhedssystemet, hvis man havde mere fokus på livsstil. En ren win-win.

Resultater fra undersøgelsen:
Andel kræfttilfælde, der skyldes:
Tobak: 14,6 procent
Uv-stråling: 5,8 procent
Overvægt: 3,3 procent
HPV og andre kræftfremkaldende infektioner: 2,9 procent
Radon og anden ioniseret stråling: 2,7 procent
Alkohol: 2,6 procent.

Undersøgelsen har kigget på risikofaktorer, som er klassificeret som ’med sikkerhed kræftfremkaldende i mennesker’. Der findes dog også risikofaktorer, som er i den næsthøjeste klasse, ’sandsynligvis kræftfremkaldende i mennesker’.

Kilde:
Sundhedspolitisk Tidsskrift den 4. februar 2022 skrevet af Bo Karl Christensen.
Kræftens Bekæmpelse: Vi kan forebygge 40 kræfttilfælde hver dag, www.sundhedspolitisktidsskrift.dk.