Af Edith Raffn, læge, ph.d. raffn@dadlnet.dk

Forsiden af Ugeskrift for Læger nr. 3 i år forestiller et blad fra en cannabisplante, hvorunder der står: ”Cannabismisbrug kan fordoble risikoen for udvikling af psykose”. Det virker, som om det er det eneste signal, man ønsker at sende til danske læger.

I artiklen om cannabismisbrug, som starter på side 241, er der et lille afsnit om legale (godkendte) produkter herhjemme. Det drejer sig om Sativex, som er et ekstrakt af cannabis, der anvendes som mundspray til behandling af moderate til svære spasmer (kramper) hos patienter med dissemineret sclerose, for hvem andre midler ikke virker. Endvidere tabletterne Marinol, som er et syntetisk THC og Nabilon, som ligeledes er syntetisk og ligner THC. Begge disse midler kan anvendes til kræftpatienter, som har svær kvalme i forbindelse med kemobehandling, og Sundhedsstyrelsen har givet de onkologiske afdelinger en generel tilladelse til at anvende denne medicin til det ovennævnte formål.

Der står intet i artiklen om, at en række kræftpatienter med spredning af deres sygdom har glæde af at bruge naturligt cannabis, som for nogle medfører smertelindring, mindre kvalme og bedre appetit. Enkelte patienter beretter også om stilstand eller endog tilbagegang i deres kræftlidelse. Det er selvfølgeligt svært at undersøge, da patienterne er nødt til at skaffe sig midlerne på ulovlig vis.

Læs lidt om cannabis, der dræber kræftceller og bremser sclerose

For nylig viste en undersøgelse, at naturligt cannabis givet til mus med hjernetumorer, samtidig med at de fik strålebehandling, fik svulsterne til at mindskes eller svinde helt. Så der er måske håb forude for kræftpatienter. Du kan læse mere her.

I mellemtiden må kræftpatienter, der ønsker at prøve stoffet, snige sig ud på Christiania og her købe det (som man ikke ved hvad indeholder), oftest som olie, og kriminalisere sig selv for at købe naturligt cannabis. Det forekommer uværdigt og bør tages op af de behandlende onkologer og dernæst af Sundhedsstyrelsen.

Artikel bragt i: Tidslerne 2015-1