Af Peter Christensen og Mai Nielsen, mai@mai-nielsen.dk

Interview med forhenværende embedslæge Edith Raffn, og Phd i lungekræft og mesoteliom, Kræftens Bekæmpelse og efterfølgende frivillig i Kræftforeningen Tidslerne.

Der findes mange spændende personer, der har haft betydning for patienters livskvalitet i forbindelse med kræftbehandling, bivirkninger og ubehag. For mange patienter har cannabisolie været et af de midler, som har hjulpet rigtig godt. Men det har ofte været svært og dyrt at få lægeordineret cannabis. En af de personer, der har haft stor betydning for at hjælpe mange patienter, er Edith Raffn, som ikke praktiserer mere.
Edith blev færdiguddannet som læge i 1975, hvor hun tog sin embedseksamen. Efterfølgende var Edith med i den internationale forskergruppe, der fik asbest forbudt, da det viste sig, at asbest er kræftfremkaldende. Edith har været embedslæge og i 1987 udarbejdede Cancerregisteret under ledelse af Edith en rapport, der fastlagde, at personer, der arbejdede med asbest, havde mere end dobbelt risiko for at udvikle lungekræft.
Kræftforeningen Tidslerne afholder en række kurser for cancerpatienter. Blandt andet 3-dags selvhjælpskurser, hvor Edith Raffn mange gange har mødt patienter, der trods alvorlig sygdom og behandling har levet meget længere og bedre end forventet ved at anvende cannabis, som de enten måtte købe på Christiania eller skaffe på anden måde. På baggrund af denne oplevelse åbnede Edith i 2017 en klinik i Hillerød, hvor hun 2 dage om ugen udskrev cannabis til kræftpatienter. Klinikken lukkede i 2019.
Som Edith udtrykker det, har cannabis haft en sørgelig skæbne, da det jo er et naturprodukt, og dermed ikke kan patenteres. Det betyder, at medicinalfirmaerne ikke har interesse i at udvikle cannabis som medicin, da alle andre dagen efter kan kopiere det. Da udgiften til udvikling af et lægemiddel kan løbe op i en mia. kroner (med dyreforsøg og kliniske studier), er der ingen Pharma virksomheder, der vil give sig i kast med en sådan udvikling, blot for at se konkurrenter fremstille samme produkt, uden nogen udgift.
Derimod kan syntetiske produkter godt patenteres, som det fx er sket med ”Marinol”. Desuden er det lykkedes et andet firma at patentere en metode, hvor de som udgangspunkt benytter naturlig cannabis, som de sammenblander efter en patenteret metode. Dette produkt er ”Sativex”.
Begge disse produkter er et godt eksempel på ”godkendte” lægemidler, fordi det er lykkedes firmaet klinisk at bevise god og overbevisende effekt hos patienter med moderat til svær spasticitet på grund af multipel sklerose (MS) samt god effekt på visse epilepsi sygdomme. Desuden har firmaet nyligt afsluttet forsøg med Sativex i et lille klinisk studie, der har vist lovende tegn på øget overlevelse hos patienter der fik Sativex. Disse observationer skal bekræftes i et større klinisk studie. Men der kommer næppe flere ”klinisk baseret evidens forsøg”, da ingen jo vil betale for noget, der ikke kan patenteres. Der er lavet mange store undersøgelser, som viser god effekt (på www.pubmed.gov ligger der langt over 26.000 resultater for cannabis).
Edith har kun udskrevet cannabis til kræftpatienter efter en fysisk konsultation, fordi det var det område, hun vidste mest om. Som Edith udtrykker det, er der evidens for, at cannabis virker mod bivirkninger ved kemoterapi, som f.eks. kvalme, opkastning, vægttab og appetitløshed.
Ediths patienter skulle altid først udfylde et skema, hvor patienten selv vurderer deres ”almentilstand”. Ved alle efterfølgende konsultationer, udarbejdes en ny vurdering på baggrund af de samme spørgsmål. På denne måde kunne Edith se, hvordan virkningen af cannabis påvirkede patientens ”almentilstand”. Dette er ikke videnskabelig evidens, men et godt fingerpeg om, hvorvidt dosis skulle skrues op eller ned, forblive uændret, eller om cannabis overhovedet virkede.
I perioden 2017 til 2019, har Edith udskrevet cannabis til mere end 200 patienter, hvor de fleste var terminalpatienter. Hovedparten af patienterne har rapporteret effekten fra god til fantastisk. Kun ganske få har ikke haft gavn af behandlingen. Det er Ediths observation, at patienter har oplevet at leve længere og have en bedre livskvalitet.
De to vigtigste komponenter i cannabisolien er THC og CBD og er altid adskilt fra Glostrup apoteks side, men kan for visse patienter med fordel kombineres. De har meget få bivirkninger og i nyere tid er ingen døde af cannabis, hvilket derimod ofte sker med alkohol og nogle pharmaceutiske præparater.
CBD virker på hjertet ved at det gør hjertet stærkere, så det slår bedre, men samtidigt sænker det blodtrykket. Så de få patienter, som havde et meget lavt blodtryk, fik ikke udskrevet CBD, da et for lavt blodtryk kan være ubehageligt for patienten.
Edith har erfaret, at hvis patienter får meget THC (den psykoaktive komponent) gennem rektal indføring, er den psykoaktive effekt meget lille eller helt væk. Får man det oralt, kan man være stærkt påvirket af selv mindre doser. CBD har ingen psykoaktiv effekt, og kan derimod med fordel tages oralt på slimhinderne.
Edith fortalte en lille sjov historie omkring THC indtaget rektalt og oralt.
En patient havde fået sin THC-olie og selv valgt at fylde sine gelatine kapsler til rektal indføring. Da hun var færdig med dette, havde hun fået THC olie på fingeren. Hun havde et sår på læben og smurte olien på såret og resten slikkede hun af fingeren. Kort efter måtte hun ringe til sit arbejde og meddele, at hun måtte holde en fridag. Hun var stærkt påvirket af THC’en.

Edith har oplevet andre interessante historier
En patient kom med brystkræft, der havde spredt sig til knoglerne. Hun fik ingen anden behandling end cannabisolie, og hver gang hun under cannabisbehandlingen blev scannet, var kræften blevet mindre. Hospitalet syntes, at det var et mirakel. Overfor lægerne lagde hun ikke skjul på, at hun tog cannabis med store doser af CBD.
En patient kom til Edith med bugspytkirtelkræft, som havde stor spredning. En tilstand hvor patienten sjældent lever ret længe. Patienten modtog traditionel behandling med stråler og kemo. Hendes kemo doser var meget store på trods af hendes lille fysiske størrelse. Selv store voksne mænd ville ikke kunne klare halvdelen af hendes doser. Men hun tog cannabis ved siden af og havde stort set ingen bivirkninger, og kræften forblev uændret. Efter 2 år stoppede hun af en eller anden grund med cannabis. Hun døde ca. en måned efter, at hun var stoppet.
En mand med prostatakræft fik også ordineret cannabis af Edith, og hans PSA-tal lå i hele periode under 0,2. Han led også af ”kuskeslag” på fingrene. Det betød, at hans fingre var sammenkrøbne og han havde nedsat motorik i hånd og fingre. Desværre virkede selve cannabisolien ikke på denne lidelse, men i stedet prøvede han at smøre sig med en CBD-creme. Hans symptomer forsvandt fuldstændig efter, at han smurte hånd og fingre med cremen. Nu kan han igen spille bordtennis.
Sidste eksempel er en dame, der har lungekræft med spredning til bl.a. lymfeknuder og har en del smerter. Hun har ikke villet modtage nogen konventionel behandling andet end cannabisolie, og hendes tilstand er uændret. Hun lever et nogenlunde normalt liv, på trods af hendes alvorlige tilstand.
Edith fortæller, at hovedparten af den cannabisolie, som hun har ordineret, er fremstillet magistrelt på Glostrup Apotek. Olien kommer som THC og CBD-olie fra Tyskland og skal gennemgå en lang række prøver/test, før det kan kommes på kapsler eller i flasker, som færdig olie. På grund af kravet til de mange prøver/test, bliver prisen meget høj oplyser Glostrup Apotek. Olie til blot en måneds forbrug kan nemt løbe op i flere tusinde kroner.
Der er måske endnu ikke tilstrækkeligt videnskabeligt evidens for cannabisolies effekt, men Edith har med al tydelighed set, at cannabisolie har en meget gavnlig virkning på patienters livskvalitet. Det er vigtigt at få indsamlet disse øjenvidne beretninger, så politikerne kan se vigtigheden af cannabisolie.

Links
Cancer: En anden vej:
https://www.youtube.com/watch?v=Eb4xX6yaznQ
Forbud mod Asbest, januar 1987:
https://youtu.be/WgSn5KIOhe0