Af Inge Kellermann, inge@helsemail.dk

Det er muligt at få medicinsk cannabis med terminaltilskud, når man er indlagt på hospice i Danmark. Det betyder, at behandlingen er uden udgift for patienten. Forudsætningen er, at det ordineres som led i forsøgsordningen med medicinsk cannabis. Det vil sige, at man skal have en læge til at udskrive det. Alle læger kan udskrive medicinsk cannabis som led i deres frie ordinationsret.

Kriterierne for at få terminaltilskud er, at en læge har vurderet, at patienten er døende og kun kan forventes at leve i kort tid. Terminalbevilling gives for en periode på 1 år. Det er ikke nemt at finde en oversigt over, hvilke hospicer, der tilbyder behandling med medicinsk cannabis, men her er en nyere undersøgelse af, hvordan sundhedspersonalet på hospicer i USA forholder sig til brugen af cannabis til patienterne.

Studiet er publiceret i The Journal of Palliative Medicine og viser, at brugen af medicinsk cannabis støttes overvældende af det sundhedspersonale, der plejer patienterne på hospice. Det er forskere fra University of Maryland School of Pharmacy, der anvendte data fra 310 repræsentative sundhedsprofessionelle på hospice (primært sygeplejersker) fra 40 amerikanske stater.

91% af respondenterne støttede brugen af medicinsk cannabis blandt patienterne. 90% af dem sagde, at de havde svaret på spørgsmål fra patienter vedrørende brugen af medicinsk cannabis, og 73% havde plejet en patient, der brugte det.

Referencer til studiet kan ses på https://bogenommedicinskcannabis.dk/index.php/artikler/brugerundersoegelser/personalet-paa-hospice-stoetter-brugen-af-medicinsk-cannabis/