Af Inge Kellermann, inge@helsemail.dk

Forskere fra en række anerkendte kræftcentre, universiteter og hospitaler udsendte i 2016 et spørgeskema til 400 repræsentative medicinske onkologer spredt over hele landet. Formålet var at undersøge kræftlægernes holdninger til, viden om og praksis for deres arbejde ud fra en hypotese om, at lovgivning og videnskabelig evidens var en klinisk udfordring for lægerne. 63% af onkologerne besvarede spørgeskemaet.

Resultaterne skulle vise, hvorvidt onkologerne havde diskuteret medicinsk cannabis og/eller anbefalet det klinisk til deres patienter indenfor det sidste år eller havde følt sig utilstrækkeligt informeret til at anbefale brugen af det. Onkologerne blev også spurgt om deres mening om effekten af medicinsk cannabis sammenlignet med standardbehandling for forskellige lidelser (herunder som støtte til smertebehandling) og risici ved medicinsk cannabis sammenlignet med receptpligtige opioider.

65% af onkologerne mente, at brugen af medicinsk cannabis var enten ligeså eller mere effektiv som konventionel behandling af kræft symptomer som appetitløshed og kachexia (ekstrem afmagring ved bl. a. underernæring, kroniske infektionssygdomme og kræft). 67% anså brugen af medicinsk cannabis som en god støtte til smertebehandling. De fleste af lægerne anså medicinsk cannabis for at have lavere risiko for at dø af overdosis (74%) og afhængighed (51,5%) sammenlignet med opioider.

Selvom kun 30% af lægerne følte sig tilstrækkeligt informeret til at anbefale medicinsk cannabis, havde 80% af dem diskuteret brugen med patienterne, og 46% havde anbefalet klinisk brug af det. Det var dog i mere end halvdelen af tilfældene patienterne eller deres pårørende, der havde bragt emnet op over for lægerne.

Kilder:
Ilana M. Braun, Alexi Wright, John Peteet et al.: Medical Oncologists’ Beliefs, Practices, and Knowledge Regarding Marijuana Used Therapeutically: A Nationally Representative Survey Study. The Journal of Clinical Oncology. 36, no. 19 (July 01, 2018) 1957-1962. https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.2017.76.1221
https://norml.org/news/2018/05/24/survey-oncologists-believe-medical-cannabis-to-be-equally-or-more-effective-than-conventional-treatments/