Af Inge Kellermann, inge@helsemail.dk

Et af de mest velkendte formål med at bruge medicinsk cannabis er at lindre symptomer relateret til kræftbehandling, og et nyere studie viser, at mange kræftpatienter benytter sig af muligheden.

I dette amerikanske studie, som omfattede mere end 9000 kræftpatienter i alderen 46-66 år fortalte næsten 25%, at de havde brugt medicinsk cannabis indenfor det sidste år. Derudover sagde næsten alle deltagerne, at de ønskede at vide mere om medicinsk cannabis.

I studiet undersøgte forskerne kræftpatienter på Seattle Cancer Care Alliance, som er et kræftbehandlingscenter i staten Washington, hvor brugen af cannabis til både rekreative og medicinske formål har været lovlig for voksne over 21 år siden 2013. Undersøgelsen omfattede spørgsmål om brugen af cannabis blandt kræftpatienterne såvel som spørgsmål om patienternes indtagelse af stoffet.

Forskerne fandt, at 24% af patienterne i studiet var ”aktive brugere” sådan at forstå, at de havde brugt cannabis indenfor det sidste år til kræft-relaterede symptomer, og 21% rapporterede, at de havde brugt det indenfor den sidste måned.

Blandt de aktive brugere fandt forskerne, at 74% rapporterede at bruge cannabis mindst én gang om ugen, 56% brugte cannabis en gang om dagen, og 31% brugte det mange gange om dagen. Rygning og indtagelse af snacks var de mest almindelige måder at bruge det på.

75% af de aktive brugere sagde, at de brugte cannabis som hjælp mod fysiske problemer, herunder smerte og kvalme og omkring 66% rapporterede, at de brugte cannabis for at hjælpe med psykiske symptomer, herunder stress og søvnproblemer.

Referencer til artiklen kan ses på
https://bogenommedicinskcannabis.dk/index.php/artikler/brugerundersoegelser/hver-fjerde-kraeftpatient-bruger-medicinsk-cannabis/