BEKÆMPELSE af kræft med kemoterapi og stråling ser ud til at være et ukorrekt koncept – At hjælpe kroppen til selv at klare det kunne se ud til at være en mere farbar vej!

Ifølge Statistisk Årbog 2008 steg det årlige antal nye kræfttilfælde i Danmark med 29 procent i perioden 1973 til 2003. I 2003 var antallet nået op på cirka 34.000. Ifølge Statistisk Årbog 2017 var antal årlige nye tilfælde i 2015 oppe på 41.059. Konklusionen må være, at vi ikke har fået styr på at forebygge kræft!

Kigger vi på kræft som dødsårsag i procent af samtlige dødsfald (hjertesygdomme, kredsløbssygdomme med videre), finder vi ifølge Danmarks Statistik en jævn stigning fra cirka 17,5 procent i slutningen af 1940’erne til cirka 29,5 procent omkring 2013-15.

Hvordan får vi kræftdødsfald i statistikken ned? Og hvordan får vi mere styr på kræftforebyggelse, så antal af nye årlige tilfælde nedbringes? Løsningen er at aktivere immunforsvaret på naturlig vis. Målet er at fjerne kræftstamceller. En af verdens mest respekterede kræftforskere, professor Max Wicha fra Michigan University, USA(1,2,3,4) har forsket i dette.

Et sundt og effektivt
immunforsvar uskadeliggør
kræftceller

Denne forskning har vist, at en til fem procent af cellerne i en kræftknude består af stamceller (ikke færdigudviklede celler, som deler sig i dels nye stamceller, dels i færdigudviklede celler). Ligesom stamceller i leveren kan regenerere organet, kan kræftstamceller ifølge Wicha regenerere en kræftknude. Men det har vist sig, at kræftstamcellerne ikke slås ned af strålebehandling eller kemoterapi, men i stedet efterlades mere aggressive, fordi forskningen indikerer, at de almindelige kræftceller, når de dør af kemo- eller strålebehandling, afgiver nogle stoffer, som signalerer til kræftstamcellerne, at de skal øge deres antal samt producere flere almindelige kræftceller.

Søren Refstrup

Kemoterapi-medicin er godkendt på basis af at være i stand til at reducere kræftknuder med mindst 50 procent, hvilket således ikke sikrer, at de ovennævnte en til fem procent kræftstamceller i en kræftknude slås ned. Derfor går nyere forskning på at finde medicin, der eliminerer stamcellerne, og som kan gives sammen med den normale kemo- og strålebehandling. ”

Tag det som et opråb
fra kroppen
om at ændre livsstil med det
formål at få dit immunforsvar i
bedre form.”

Det er bemærkelsesværdigt, at professor Wicha og andre beretter, at videnskabelige undersøgelser har vist, at naturens egne remedier kan slå kræftstamceller ned. For eksempel er der stoffer i broccoli, gurkemeje, peber og grøn the, der kan angribe og nedbringe antallet af kræftstamceller.(5, 6)

En gruppe, der har fundet omfattende og velfunderet viden om netop naturens egne remedier, er ”The Truth About Cancer” (TTAC) med hjemsted i Oregon, USA(7,8). TTAC har gennemført et banebrydende arbejde ved at interviewe mere end 60 uafhængige men konventionelt uddannede læger, som alle efterfølgende har opgivet at arbejde med konventionel kræftbehandling, fordi de ikke var tilfredse med resultaterne. Det er bemærkelsesværdigt, at disse læger, som kommer fra USA, Canada, Mexico, England, Holland, Letland og Australien, efter at have videreuddannet sig indenfor blandt andet naturlig medicin, i stor udstrækning har fundet deres egne måder at håndtere kræft på og derved synes at påvise, at der eksisterer flere forskellige kræftkure, der benytter viden om naturens egne remedier og kroppens egen selvhelbredelse. TTAC-interviewene viser flere eksempler på kræftpatienter, som var opgivet af det konventionelle system, men som har levet 20, 30 eller 40 år efterfølgende.

På nogle punkter er mange af de interviewede lægers betragtninger i stor udstrækning ens: for eksempel fortæller de næsten alle, at immunforsvaret er afgørende: ”Et sundt og effektivt immunforsvar uskadeliggør kræftceller” og ”giftstoffer, inflammation, infektion, parasitter, svampe med mere kompromitterer immunforsvaret og øger risikoen for kræft”. Overordnet hører jeg dem mere eller mindre alle sige, at folk, der har kræft, har et svækket immunforsvar, og for at afhjælpe kræften er det nødvendigt at få immunforsvaret tilbage i funktion, således at det håndterer kræften. Og så nævner de alle et eller flere forhold, der kompromitterer immunforsvaret – de hyppigst nævnte først:

 • en forgiftet krop
 • for dårlig kost (for meget forarbejdning af fødevarerne med for mange syntetiske stoffer)
 • for lidt iltning i kroppen
 • for meget raffineret sukker i kosten
 • forsuring af kroppen
 • for meget svamp, virus, for mange bakterier og infektion i kroppen
 • mentale problemer
 • for lidt fysisk træning
 • skadelig stråling fra for eksempel mobiltelefoner m.v.
 • tungmetaller
 • manglende vitaminer og mineraler (specifikt er nævnt vitamin C, D og B12, jod og svovl)
 • utæt tarm
 • for meget candida svamp i tarmen

” Der er ingen grund
til panik –
der er håb forude”


De interviewede læger er også i stor udstrækning enige om, at der opstår tusindvis af kræftceller i kroppen hver dag, men at de uskadeliggøres af immunforsvaret i en sund krop. De mener, at eksistensen af en kræftknude er et signal om at gøre noget for at styrke et svækket immunforsvar. En kræftknude er otte til ti år om at opnå en konstaterbar størrelse (Max Wicha nævner endog 25 til 30 år1,2,3)), hvorfor disse lægers budskab også er: ”Der er ingen grund til panik – der er håb forude” og ”Tag det som et opråb fra kroppen om at ændre livsstil med det formål at få dit immunforsvar i bedre form.”

Mange af dem taler om, at 60 eller 70 procent af vores immunforsvar findes i tarmene, hvorved helbredet i vores fordøjelsessystem bliver afgørende.

Planter i naturen er udsat for angreb fra svampe, parasitter, infektion med videre, og nogle af de interviewede læger argumenterer for, at hvis planterne er sunde og har de nødvendige livsbetingelser, danner de selv stoffer, som slår sådanne angreb ned. Disse læger fremhæver, at netop disse stoffer kan hjælpe vore kroppes immunforsvar mod kræft.

Traditionel behandling af kræft på de danske sygehuse er operation, stråling og kemoterapi. Man kan spørge sig selv, hvorfor overlæger og hospitaler, og vores sundhedsvæsen i det hele taget, ikke viser større interesse for naturens egne remedier? Hvorfor optimal ernæring ikke tages mere i betragtning? Svaret skal tilsyneladende findes i, som det påpeges af en del af de interviewede læger, at lægeuddannelserne verden over kun underviser i ernæring i fem til ti timer – generelt lidt information om vitaminerne, men intet om hvad man kan gøre for sit helbred med ernæring eller ernæringens indflydelse på sygdom. Lægeuddannelserne går på at vide, hvilke typer af medicinalindustriens produkter, der skal gives til patienter med specifikke symptomer, fortæller de.

Referencer:

 1. Wicha 2013: https://www.youtube.com/watch?v=k_lAKGs_Q3w
 2. Wicha 2015: https://www.youtube.com/watch?v=-I_quKMcD1M
 3. Comprehensive cancer center, University of Michigan: http://www. mcancer.org/research/stem-cells
 4. Chemotherapy targeting cancer stem cells: https://www.ncbi.nlm. nih.gov/pmc/articles/PMC4449424/
 5. Curcumin and epigallocatechin gallate inhibit the cancer stem cell phenotype via down-regulation of STAT3-NFκB signaling: https:// www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4290892/
 6. Influence of piperine on the pharmacokinetics of curcumin in animals and human volunteers. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9619120
 7. https://go2.thetruthaboutcancer.com/agq/gold/. Dette er et link til, hvor man kan købe adgang til de mere end 130 TTAC interviews, hvor iblandt interviewene med lægerne indgår.
 8. https://thetruthaboutcancer.com/ scroll ned til sektionen med overskriften: ”Watch These Featured Videos”. Her vises store dele af de 130 interviews grati

Af Søren Refstrup, kemiingeniør – sorenref@gmail.com
Bragt i Tidslerne 2018-1