Cannabiskonferencen North 7.-9. Grow Expo i København – september 2018 – den første af sin art i Skandinavien

Bella Centret var fyldt med mennesker fra nær og fjern – alle med interesse i cannabis.

Arrangøren, Cutter Merhi, havde sat alle sejl til for at skabe en cannabismesse, der kunne oplyse danskerne og udenlandske gæster om mulighederne for anvendelse af cannabis. Messen bugnede af produkter så forskellige som plantefrø, medicinsk olie, grotelte, gin, pesto, is, kager, tøj, oliepresse og meget mere, som alt sammen stammede fra hampeplanten.

Ud over en flot og mageløs messe, hvor alle udstillere velvilligt informerede om og solgte deres produkter, var der også arrangeret en konference om cannabis til medicinsk og rekreativt brug.

Tidslerne deltog talstærkt på den første dag, som også bød på de mest interessante indlæg i forhold til medicinsk cannabis. Der var indlæg af fagpersoner fra bl.a. USA, Canada, Holland og ikke mindst Israel.

Israel er formodentlig det land i verden, som er længst fremme i forhold til brugen af og forskning i cannabis til medicinsk brug. De har forsket intenst i medicinsk cannabis i mere end 30 år, og mere en 40.000 israelere med forskellige lidelser medicineres med forskellige typer cannabis i dag, såvel børn som voksne.

Israelske forskere har kunnet se potentialet i medicinsk cannabis og formået at overbevise israelske politikere om potentialet i de menneskelige og økonomiske gevinster ved brugen af cannabis.

Roei Zerahia Partner og VP of Operations & Finance i Canndoc ltd, Israel var manden bag det interessante israelske indlæg. Han forklarede, at Canndoc dyrker sporbare hampeplanter, som kan spores tilbage til den præcise batch. Sporbarhed er én af de krævede ingredienser i videnskabelig evidens og både Lægeforeningen, Praktiserende lægers organisation med mange flere har peget på den manglende videnskabe lige evidens og sporbarhed.

De sidste 17 år har den israelske forskning, samt udvikling og etablering af en medicinsk industri været prioriteret af politikere, det israelske sundhedsvæsen, investorer og iværksættere. Israel er på disse år gået fra rekreativ ulovlig hampedyrkning over apoteksudsalg og står på tærsklen til eksport af medicinsk cannabis. Det er meget imponerende i betragtning af, at cannabis rundt om i verden er totalt forbudt, grundet en misforstået og uærlig kampagne om den ”voldsomme skadelige effekt” cannabis har på mennesket.

Ifølge verdens førende forskere på området har cannabis kun ganske få og meget lidt skadelig effekt på mennesket. Der er aldrig rapporteret et dødsfald på grund af cannabis i modsætning til medicinalindustriens produkter, som hvert år dræber tusindvis af mennesker verden over.

I Danmark er det ikke muligt at få fornuftige tal på, hvor mange danskere der dør af videnskabeligt evidensbaseret medicin. Der gættes på, fra Danmarks Apotekerforening, at mellem 2.000 og 5.000 danskere dør hvert år af kemisk medicin.

Medicinrelaterede dødsfald registreres af amerikanske myndigheder (CDC). Det samlede antal amerikan- ske receptpligtige opioide relaterede dødsfald i 2016 var ca. 34.600. Disse tal dækker altså kun over opioiderne. Benzodiazepiner tog livet af ca. 9.000 amerikanere i 2015 ifølge CDC.

Der findes ingen rapporterede dødsfald på grund af cannabis, men alligevel ligestilles hampeplanten med hårde stoffer som heroin, metamfetamin, kokain, ecstacy med videre. Hårde stoffer som, ifølge CDC dræbte ca. 72.000 amerikanske borgere i 2017.

I ugeskrift for læger den 14. maj 2018 side 905 kan man læse om de dødelige lægemidler opioider. En analyse viser at legaliseringen af cannabis i amerikanske stater nedsatte antallet af opioiderelaterede dødsfald med 25% i forhold til stater uden sådanne love.

Overlægerne, Niels Vidiendal Olsen og Torben Ishøy konkluderer i artiklen at ”reduktionen i vanedannende bivirkningstung medicin er bemærkelsesværdig, og dette bør indgå i overvejelserne om, hvordan medicinsk cannabis fremover skal anvendes her i landet.”

Det kan undre, at læger i Danmark ikke vil udskrive et naturligt middel som to af deres egne højagtede kollegaer finder bemærkelsesværdig.

Holland, USA og Canada er også meget længere fremme end Danmark, når vi taler om cannabis. Især Holland har positioneret sig som et foregangsland i forhold til legalisering af cannabis til rekreativt brug men også inden for medicinsk brug.

GH Medical fra Holland havde sendt deres topforsker, Joost Heeroma, som holdt et utroligt interessant indlæg. Dr. Heeroma fremlagde en sand syndflod af videnskabelige beviser for potentialet i cannabis og gjorde helt klart, at den fremtidige forskning i denne ydmyge plante vil ændre opfattelsen og brugen af me- dicinsk cannabis radikalt.

Menneskets endocannabinoide system vil i fremtiden blive gransket af forskerne og her er cannabis revolutionerende. THC og CBD cannabinoiderne er foreløbig de eneste, der er blevet forsket i, ud af mere end 100 (måske endda 300) cannabinoider, som forskellige hampeplanter indeholder.

Når målrettede, passionerede og redelige forskere får tilladelse og midler til at udføre den forskning, som blandt andet danske læger efterlyser, vil vi se en helt ny medicinverden åbne sig. Dét er til gavn for samfundet, for økonomi og i særdeleshed for patienterne.

Et særlig godt indlæg blev holdt af 2 skleroseramte og en mor til en 8-årig dreng som er epilepsiramt. Det var en fremragende snak lytterne fik med disse tre modige mennesker, som talte lige ud af posen.

En fantastisk udtalelse kom fra Jack, som fra sin kørestol undrede sig over, at ingen læger ville udskrive cannabis til ham i forsøgsordningen, selvom det virker på hans ben spasmer og smerter. ”Hallo, jeg har sklerose, hvad kan der ske – får jeg mere sklerose af cannabis eller hvad?”

Det var uhyggeligt at høre Christel fortælle om sin søn, som i en alder af bare 3 år fik lægemidler som ikke virkede på epilepsien, men tværtimod gjorde ham mere syg. Han fik 17 forskellige lægemidler og var nærmest en grøntsag inden hendes mand og hun tog sagen i egen hånd, fik sønnen trappet ud af lægemidler og over på cannabis. Han er 8 år i dag og udelukkende medicineret med cannabis. Han har ikke haft et epileptisk anfald i mere end halvandet år, siden han blev helt ud trappet af medicinalindustriens produkter.

Det er muligt at den videnskabelige evidens ikke er helt dér, hvor lægerne ønsker den skal være, inden de vil røre ved medicinsk cannabis. Men erfaringerne er der i hundrede tusindvis, endda i millionvis, globalt set. Man skal være både døv og blind, hvis man ikke har hørt, at cannabis er det mindst farlige behandlingsmiddel i forhold til moderne lægemidler og med utrolig mange positive effekter på mange forskellige sygdomme.

Kineserne vidste allerede dette for mere en 4.000 år siden. Inderne vidste det for ca. 3.000 år siden, og selv Danmark har vidst det i århundreder. Indtil 1962 kunne cannabis købes på apoteket i Danmark, men så blev det ulovligt på grund af en rabiat amerikansk embedsmand ved navn Harry J. Anslinger

Anslinger var stor tilhænger af alkoholforbuddet i USA. Han var leder af den føderale politistyrke, som håndhævede spiritusforbuddet, og da forbuddet blev ophævet i 1933 fik Anslinger den idé, at cannabis (ma- rihuana) skulle forbydes og klassificeres som narkotika, så hans politistyrke kunne fortsætte jagten på kriminelle smuglere.

Anslinger rejste verden rundt og påvirkede rigtig mange lande og med hjælp fra sit hjemlands politiske pres på andre landes politikere fik han i 1961 de Forenede Nationers Narkotika Kommission til at klassificere cannabis som narkotika, uden nogen former for evidens på de påståede skadelige effekter. Se DR dokumentaren ”Kampen om hampen” fra 1997, som ligger på YouTube.

Filosoffen Michael Jourdan, som har været med til at lave DR-dokumentaren, gav en historisk og filosofisk gennemgang af hampeplantens ulidelige skæbnerejse fra skattet medicin til ulovlig narkotika.

Michael Jourdan og Tidslerne fik en lang snak efterfølgende. Han opfordrede Tidslerne, som en aktiv og saglig aktør i debatten, til et samarbejde for at udbrede medicinsk cannabis til gavn for patienter. Det vil Tidslerne meget gerne.

Michael har besøgt Israel flere gange gennem årerne, og Tidslerne øjnede pludselig en chance for at få kontakt med den israelske delegation, som deltog i konferencen. Vi kom i snak med dem og fik indgået en aftale med det israelske sundhedsministerium. De stiller 5 samlinger af videnskabelige artikler om medicinsk cannabis til rådighed for os.

Israels Sundhedsministerium tilbød 80 læger 6 ugers målrettet uddannelse i anvendelse af cannabis inden de begyndte at forsyne deres apoteker med cannabis. Forsøgsordningen i DK virker ”hovsa-agtig”, og lægerne er ikke blevet informeret tilstrækkeligt og nægter derfor i protest at udskrive cannabis til patienterne. Tidslerne vil på det kraftigste opfordre lægerne i Danmark til at tage nej-hatten af og vende fronten mod fremtiden. Vi kan sammen gå forlæns ind i den me- dicinske fremtid med ja-hatten på, eller lægerne kan trække offerkortet og gå baglæns ind i den samme fremtid. Det er deres valg.

Man må i øvrigt undres over, at læge Edith Raffn (frivillig i Tidslerne) var den eneste danske læge, som deltog i disse meget interessante indlæg. Edith Raffn har, efter at være pensionist i 5 år, åbnet klinik i Hil- lerød www.medicanna.dk med det ene formål at ud skrive cannabis til kræftpatienter. (Red.: Klinikken er sidenhen lukket)

Kræftforeningen Tidslerne vil arbejde for tilgængelighed til cannabis for kræftramte og andre patienter, som oplever stor gavn og effekt af cannabis. Vi vil fortsætte vores engagement i forhold til cannabisde- batten og den fremtidige forskning på området.

Af Kræftforeningen Tidslerne
Bragt i Tidslerne 2019-1