Af Annette Uhlemann

En dynamisk bevægelsespraksis
Dans og bevægelse gennem den kendte, frigørende udøvelse af de 5 rytmer er på vej ind i sundhedsvæsenet

The 5Rhythms® i rehabilitering
Kræftens Bekæmpelse, kræftrådgivningerne og Aarhus Universitetshospital i Skejby har de seneste par år undervist i ”de 5 rytmer” som rehabiliteringstilbud til både tidligere og nuværende kræftpatienter samt tilknyttede behandlere.Mange går helt i stå både med sexliv og motion, mister måske jobbet – eller bliver skilt. De 5 rytmer har vist sig at være et egnet redskab til at bringe vitalitet og livslyst tilbage.

Det er ofte i fri bevægelse og i sammenhæng med andre mennesker, at healing er muligt
Med 30 års erfaring indenfor dans, bevægelse, terapeutisk og spirituelt arbejde med mennesker har jeg gennem tiden fået en forståelse for, at det kan være meget vigtigere at bevæge og frigøre kroppen end at have en intellektuel forståelse af sine problemer. The 5Rhythms® – eller de 5 rytmer – er en struktureret bevægelsespraksis, der prøver at skabe helhed, blandt andet ved at inkludere og bevæge kroppen med sider af vores væsen, der måske kan være svære og konfronterende at se på. Det er ofte i fri bevægelse og i sammenhæng med andre mennesker, at healing er muligt, samt når vi konfronteres med sandheden om vores tilstand og vores evne til både at være tro mod os selv og samtidig at have den grad af intimitet, mange af os længes efter.

At frigøre danseren og den utæmmede kreativitet, vi alle har i os
For mange af os er dans og fri bevægelse udfordrende og kan vel kun forklares med, at vi begrænser os selv? Men hvad nu, hvis der ikke var tanker som ”tør ikke”, ”kan ikke”, ”må ikke”? Hvordan ville vi så danse? Eller den daglige stress, de ydre krav og sindets evige larm, der aldrig rigtig muliggør sindsro? Ikke rigtig giver plads til at kaste sig ud i noget overraskende, noget uventet? Derfor danser mange de 5 rytmer! For at ”tømme ud” … og for en stund slippe for tankerne og give indvendig plads – for at få bare en smule bevægelsesfrihed og tillade sig selv at blive bevæget. De 5 rytmer adskiller sig fra andre bevægelsesformer, da den netop ikke handler om at presse kroppen ind i den “rigtige” form, men i stedet prøver at frigøre danseren og den utæmmede kreativitet, vi alle har i os!

The 5Rhythms® – skabt af Gabrielle Roth
Gabrielle Roth var en internationalt anerkendt teaterinstruktør, danseunderviser/danseforsker, pladekunstner og forfatter. Hun døde i oktober 2012. Mere end 300 lærere over hele jordkloden underviser i hendes originale form for ekstatisk dans, The 5Rhythms®. Hendes undervisning indenfor mange kulturområder gennem de seneste 40 år har omfattet arbejde med tusindvis af mennesker i så forskelligartede sammenhænge som skoler, hospitaler, teatre, virksomheder og vækstcentre, herunder også Esalen Institute i Californien. Gabrielle var min lærer, vejviser og ven. Hun sagde altid: ”Sætter du psyken i bevægelse, vil den helbrede sig selv.”

De 5 rytmer på Aarhus Universitetshospital i Skejby
Siden 2013 har jeg deltaget med undervisning i de 5 rytmer i pilotprojektet ”Tilbage til hverdagen” på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y3 på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Projektet er udviklet under ledelse af overlæge Lone Kjeld Petersen og forskningssygeplejerske Lene Seibæk og er blevet til et fast rehabiliteringstilbud til kvinder efter operation for kræft i underlivet og deres pårørende. Siden foråret 2015 deltager sygeplejerskerne på lige fod med kræftpatienterne i undervisningen i de 5 rytmer. Her er deres egen velvære i bevægelsen og oplevelsen af patienterne i fokus. Undervisningsforløbet er et supplement til deltagernes viden om sygdommen, inspiration til fremtidig sund levevis og en invitation til erfaringsudveksling med både ligestillede og erfarne fagpersoner. Lene Seibæk konkluderer, at det samlede program ser ud til at forbedre deltagernes mestringsevne, vitaliltet og deres fysiske velbefindende.

De 5 rytmer er: ”Flydende – Staccato – Kaos – Lyrisk – Stilhed”
De 5 rytmer inviterer til at frigøre danseren og den vilde, utæmmede kreativitet, vi alle har i os. Dans er vel nok den ældste kropsforløsende, ekstatiske og bevidsthedsudvidende teknik, som stort set alle naturfolk altid har brugt. Forbundet med den natur, de lever i, deres krop og energi har de brugt dans og ekstase til enhver rituel og spirituel handling i tusindvis af år. De 5 rytmer er skabt ud af denne tradition. Selvom de 5 rytmer ikke er terapi, kan den være både forløsende og en tilstand af katarsis (renselse), ligesom den kan indeholde elementer fra shamanisme (østlig filosofi). Den er ligeledes inspireret af transpersonel psykologi, det vil sige en bevægelsesform som frigør kroppen, udtrykker hjertet, tømmer sindet, vækker sjælen og kropsliggør ånden.

Samarbejde med kræftrådgivning
I de seneste år har jeg introduceret de 5 rytmer i Vejle, Hobro, Silkeborg, på KIU’s landsmøde 2011 og på Dallund Rehabiliteringscenter med foredrag og undervisningsforløb. Kvalitative undersøgelser foretaget via interviews, deltagerobservationer, data fra uformelle drøftelser og erfaringer med de 5 rytmer viste, at deltagerne oplevede smertelindring, øget kropsbevidsthed og velvære, og at følelser blev omsat til bevægelse. Kvindernes oplevelser af 5Rhytms®- dans beskrives blandt andet som en dejlig måde til at give slip på deres ”skjulte” følelser, blandt andet omkring kræftdiagnosen, som løsnede frustration, angst og vrede. ”Jeg følte bagefter stor ro indeni,” sagde en ung kvinde. ”Vi fik grinet frem, følte en samhørighed og fik mod på og bevidstheden om nødvendigheden af at bevæge sig. Det var, som om kroppen dansede/bevægede sig af sig selv et stykke inde i forløbet.”

Nærhed, intimitet og samvær
For mange var dansen udfordrende, men utroligt befriende, da de først overvandt sig selv til at hengive sig til kroppens egen bevægelse. Kvinderne nød friheden til at kunne bevæge sig uden at skulle følge en fast form. De kunne møde smerte og velvære med accept og blidhed. For nogle var det år siden – eller første gang, siden deres operation – at de havde bevæget sig frit og følt en glæde i krop og sjæl. Der er plads til alle. Selvom du sidder ned, kan du give din opmærksomhed til de andre og være partner i bevægelsen med en anden. Som en ældre kvinde i kørestol til sidst sagde til hele holdet: ”I ser så smukke ud, når I danser. Jeg har nydt hvert øjeblik.”

Hovedet tænker og kroppen føler
I dans sker tingene af sig selv uden tanke og analyse. Kroppen åbner og kan slippe indre, fastlåst stof. Det er så befriende at kunne slippe sit hoved og føle bare en smule fred. Det er ikke gennem vores mentale side, at vi i sidste ende forløser tingene. Dansen kan føre os bagved sorg, smerte og bekymring til vores oprindelige essens af fred og glæde – en tilstand af ren væren.

Studie af de 5 rytmer i samarbejde med Enhed for Sundhedstjenesteforskning under Region Syd, Kræftrådgivning Vejle og Vejle Sygehus
I september 2014 blev der for første gang gennemført en kvalitativ undersøgelse af 15 kræftpatienters oplevelser, både mænd og kvinder, med tilknytning til Vejle Sygehus. Her underviste jeg sammen med min mand, Jan Redsted.

De 5 rytmer – også for mænd
Vi oplever, at de fleste mænd har svært ved at relatere sig til dans og bevægelse. De 5 rytmer er et sted, hvor mænd kan arbejde med deres behov for klarhed, deres behov for at udtrykke, hvad de vil, og hvad de ikke vil. Evnen til med hele sit væsen at kunne sige ja til det, de ønsker, og nej til det, de ikke ønsker. Lære at stå inde for den og det, man er, og dermed have mod til at følge sit hjerte.

Se mere på:
www.uhlemann.dkwww.5rhythms.com

Praktisering af 5Rhythms® kan være et godt og vigtigt supplement til den klassiske behandling
Hjerneforsker, lektor, ph.d. Peter Vestergaard-Poulsen, fra Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab ved Aarhus Universitet beskriver sine oplevelser som følger:

“Jeg har i næsten ti år praktiseret ”de 5 rytmer” her i Danmark – primært hos Annette Uhlemann – samt flere steder i udlandet. Metoden – som baserer sig på blandt andet bevægelse og dans til musik med opmærksomhedsøvelser – har en stærk evne til, at man opnår langt bedre kropskontakt, et højere opmærksomhedsniveau på sig selv og andre mennesker og derigennem mulighed for stabilisering af emotionelle mønstre og adfærd. Den fysiske udfoldelse, er – via musikkens indflydelse – unik, da de legende og kreative komponenter kan få plads på grund af den frie form, der lægges op til. Rigtig meget af den nyeste kliniske forskning indenfor områderne mindfulness, dans og musik viser, at netop kontakt til kroppen, opmærksomhed (mindfulness) samt gruppeoplevelse/tilhørsforhold, der giver eksistentiel mening, alle er vigtige faktorer i helbredelse og forebyggelse af stressrelaterede sygdomme, eller hvor stress, angst eller depression er vigtige faktorer. Klinisk set vurderer jeg, at udøvelse af ”de 5 rytmer” kan være et godt og vigtigt supplement til den klassiske behandling af flere patienttyper indenfor ovennævnte områder.”