Fokus på senfølger ogLIVSKVALITET i nyt studie Der er heldigvis kommet større interesse for senfølger af og livskvalitet efter kræftbehandling i de senere år. Nu…

Vi hører meget om livsstilssygdomme, men skyldes livsstilssygdomme altid livsstil? Langtfra altid, og måske var det endda mere korrekt at anvende betegnelsen civilisationssygdomme. Der er…

Den oversete årsag til diabetes 2, højt blodtryk, infektioner, cancer, autoimmmune-, mentale- og stofskiftelidelser Vidste du, at forhøjet blodtryk oftest skyldes problemer med blodsukkeret? Og…